या 10 जिल्ह्यात पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट 10 हजार रुपये मिळणार Peek Vima Yojana

Peek Vima Yojana

Peek Vima Yojana नमस्कार शेतकरी मित्रांनो पिक विमा या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 2023 मध्ये मिळणाऱ्या रक्कम याची यादी आलेली आहे. या योजनेमध्ये 10 हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरलेला आहे तर आता सरकार सरसकट 10 हजार रुपये देणार आहे. तर मित्रांनो पिक विमा या योजनेचे मुख्य हेतू असे होते की प्राकृतिक आपत्तीमुळे पिकामध्ये होणारे नुकसान … Read more