नुकसान भरपाई 23 जिल्ह्यांची यादी जाहिर याच शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई

Crop Loan

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो नुकसान भरपाई 2023 जिल्ह्याची यादी जाहीर पाण्याची घोषणा केली होती. तर आता या जिल्ह्यामध्ये वार्षिक कमी पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान झाले असून. तर आता राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे की प्रत्येक शेतकऱ्याला दहा हजार रुपये पर्यंतची भरपाई मिळेल हा मोठा निर्णय घेतला आहे. तर मित्रांनो ही रक्कम तुमच्या बँक खात्यामध्ये … Read more