Steel Cement Price 2023

steel and cement rate 2023

मिमी किंमत –

10 ते 25
8 ते 32 ₹66700
6 मिमी स्टील ₹66700

सिमेंटची किंमत-

ब्रँड ग्रेड किंमत बॅग
ACC सिमेंटची 43 ग्रेड 330-370 01
ACC सिमेंटची 53 ग्रेड 410-455 01
अल्ट्राटेक सिमेंट 43 ग्रेड 320- 350 01